Informujemy, że wypowiedzieliśmy umowę firmie Benefit Systems w zakresie kart sportowych MultiSport. W związku z powyższym wszystkie karty zostaną zablokowane i będzie brak możliwości ich zamówienia. Proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc kwiecień 2015r. Miesiąc marzec 2015r. zostanie rozliczony po otrzymaniu faktury z firmy.