Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji, Fundacja Wsparcia Policjantów oraz Fundacja Wiewiórki Julii


informują o pilotażowym projekcie bezpłatnej opieki stomatologicznej kierowanym do dzieci policjantów garnizonu warszawskiego.
W ramach projektu 100 dzieci policjantów w roku szkolnym 2014/2015 zostało objętych bezpłatną opieką stomatologiczną (leczenie zachowawcze), oraz bezpłatną konsultacją ortodontyczną.

Po zakończeniu poinformujemy o wynikach akcji.